Mga resulta ng Aruba Catochi

Pinakabagong resulta Huwebes, Abril 18, 2024.

gabi

1st Prize

 • 7
 • 7
 • 1
 • 4

2nd Prize

 • 8
 • 4
 • 1
 • 9

3rd Prize

 • 4
 • 8
 • 2
 • 6

Mga resulta ng Aruba Catochi Huwebes, Abril 18, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 5
 • 1
 • 3
 • 8

2nd Prize

 • 0
 • 6
 • 7
 • 9

3rd Prize

 • 1
 • 8
 • 5
 • 0

Mga resulta ng Aruba Catochi Miyerkules, Abril 17, 2024.

gabi

1st Prize

 • 1
 • 6
 • 6
 • 9

2nd Prize

 • 3
 • 8
 • 6
 • 2

3rd Prize

 • 2
 • 1
 • 5
 • 8

Miyerkules, Abril 17, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 2
 • 7
 • 1
 • 5

2nd Prize

 • 2
 • 8
 • 6
 • 4

3rd Prize

 • 5
 • 9
 • 5
 • 2

Martes, Abril 16, 2024.

gabi

1st Prize

 • 5
 • 8
 • 5
 • 2

2nd Prize

 • 1
 • 6
 • 2
 • 2

3rd Prize

 • 2
 • 1
 • 4
 • 4

Martes, Abril 16, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 9
 • 3
 • 3
 • 9

2nd Prize

 • 1
 • 5
 • 3
 • 2

3rd Prize

 • 4
 • 0
 • 3
 • 9

Lunes, Abril 15, 2024.

gabi

1st Prize

 • 0
 • 7
 • 3
 • 7

2nd Prize

 • 2
 • 8
 • 9
 • 7

3rd Prize

 • 0
 • 1
 • 1
 • 4

Lunes, Abril 15, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 3
 • 0
 • 0
 • 4

2nd Prize

 • 2
 • 9
 • 7
 • 3

3rd Prize

 • 0
 • 5
 • 2
 • 8

Linggo, Abril 14, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 3
 • 1
 • 6
 • 9

2nd Prize

 • 2
 • 8
 • 4
 • 6

3rd Prize

 • 7
 • 5
 • 3
 • 1

Sabado, Abril 13, 2024.

gabi

1st Prize

 • 3
 • 8
 • 4
 • 2

2nd Prize

 • 2
 • 9
 • 2
 • 4

3rd Prize

 • 0
 • 1
 • 5
 • 4

Sabado, Abril 13, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 4
 • 9
 • 3
 • 8

2nd Prize

 • 9
 • 9
 • 5
 • 0

3rd Prize

 • 8
 • 7
 • 6
 • 2

Biyernes, Abril 12, 2024.

gabi

1st Prize

 • 1
 • 0
 • 7
 • 5

2nd Prize

 • 9
 • 6
 • 6
 • 5

3rd Prize

 • 6
 • 0
 • 0
 • 4

Biyernes, Abril 12, 2024.

tanghali

1st Prize

 • 8
 • 8
 • 8
 • 1

2nd Prize

 • 4
 • 5
 • 6
 • 4

3rd Prize

 • 2
 • 2
 • 1
 • 3

Impormasyon sa Catochi

Tiket na binili sa Aruba. Ang draw ay sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo.

Noong Aruba Catochi ang mga manlalaro ay pumipili ng 4 na numero sa pagitan ng 0 - 9.

Catochi ay nakaayos sa pamamagitan ng E Loteria di Aruba.

Higit pang impormasyon tungkol sa E Loteria di Aruba